DISCOVERY SET

1.800.000 

𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦𝗖𝗔 𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗛𝗜 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗦𝗘𝗧 𝟭𝟮𝘅𝟭.𝟱𝗠𝗟

𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗦𝗲𝘁 là một cách tuyệt vời để khám phá và trải nghiệm những mùi hương nước hoa có chiều sâu như 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎𝚜𝚌𝚊 𝙱𝚒𝚊𝚗𝚌𝚑𝚒. Mỗi mùi hương thực sự là duy nhất và đây là cách để tìm ra mùi hương nào dành cho bạn hoặc nếu tìm ra được chân ái, có thể bạn sẽ sở hữu cả line đấy!
Kaylin thấy mỗi loại đều rất đặc biệt, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bất cứ loại nào Kaylin từng ngửi. Độ lưu hương của 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎𝚜𝚌𝚊 𝙱𝚒𝚊𝚗𝚌𝚑𝚒 là điều không thể bàn cãi, nói rằng chúng tồn tại mãi mãi thì không hẳn là nói quá đâu, khi đơn vị lưu hương được tính bằng ngày.
Bộ khám phá tuyệt vời, được đóng gói đẹp mắt cùng vòi xịt rất xịn xò và mùi hương cực khoái. 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗦𝗲𝘁 là một cách tuyệt vời để khám phá nước hoa của cô ấy.

Hãy cùng Kaylin khám phá bên dưới nhé!
𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑀𝑦 𝑆𝑘𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑒𝑎
𝑇ℎ𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑘 𝑆𝑖𝑑𝑒
𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙’𝑠 𝐷𝑢𝑠𝑡
𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑜𝑣𝑒𝑟’𝑠 𝑇𝑎𝑙𝑒
𝐸𝑡𝑟𝑢𝑠𝑐𝑎𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟
𝑆𝑒𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑒𝑎 + 𝑁𝑒𝑟𝑜𝑙𝑖
𝑇ℎ𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝐾𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡
𝐿𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛
𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠
𝑇𝑦𝑔𝑒𝑟 𝑇𝑦𝑔𝑒𝑟
𝐿𝑢𝑥𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑚𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑝𝑡𝑒