SWORD DANCER

200.000 6.600.000 

Sword Dancer của Haute Fragrance Company HFC là một loại nước hoa gỗ hổ phách dành cho nam giới. Sword Dancer được ra mắt vào năm 2018. Người tạo ra mùi hương này là Benoît Bergia. Hương đầu là bạch đậu khấu và cam bergamot; hương giữa là rượu rum, labdanum và davana; hương cuối là lãnh sam, gỗ đàn hương và cỏ hương bài.

*Inbox ngay cho chúng tôi để nhận thêm nhiều khuyến mãi đặc biệt khác.