GRIS CHANEL

200.000 1.000.000 

Ở tầng giữa, hương phấn trong trẻo của hoa diên vĩ thách thức tinh dầu mạnh mẽ của Cistus. Trò chơi ánh sáng này được cân bằng bởi một vệt sáng tối sinh ra từ tinh dầu gỗ đàn hương, hòa trộn với cỏ hương bài bourbon và đậu tonka.

• HƯƠNG ĐẦU    : Quả sung | Trà đen | Tinh chất bạch đậu khấu
• HƯƠNG GIỮA  : Hoa diên vĩ | Cỏ hương bài Bourbon
• HƯƠNG CUỐI  : Gỗ đàn hương Ấn Độ | Đậu tonka

*Inbox ngay cho chúng tôi để nhận thêm nhiều khuyến mãi đặc biệt khác.